Wat doen de gebiedsconsulenten?

  • Samen met de netwerkpartners zorgen wij voor de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied, maar ook bewoners hebben hier zelf een rol in. Bij netwerkpartners moet u denken aan woningcorporaties, politie, Bemiddelingskamer, maatschappelijk werk, gezinscoaches, Vangnet en Advies en anderen.
  • Samen met bewoners, ambulant jongerenwerk, politie en stadstoezicht brengen wij overlast door jeugd in beeld en brengen dit, zo nodig, naar de juiste plek bij verschillende organisaties.
  • Wij adviseren de Regiegroepen en stimuleren en ondersteunen bewoners bij hun aanvragen voor een Bewonersinitiatief om de leefbaarheid in de buurt en wijk te versterken.
  • Wij onderhouden contact met Bewonersorganisaties en Bewonersondernemingen, faciliteren overleggen en bijeenkomsten en zorgen voor de juiste partners aan tafel.
  • Wij zijn aanspreekpunt voor bewoners met ideeën om de buurt te verbeteren.

 

Heeft u een vraag en weet u niet waar u moet zijn of loopt u vast? Neem dan contact op met de gebiedsconsulenten.

Gebiedsconsulent Alkmaar Noord Jos Sinnige (foto)

Spreekuur: Dinsdagmorgen van 09.00-10.00 uur Bakker Bart, Europaboulevard 355.

Telefoon: 14072, e-mail gebiedsconsulent@alkmaar.nl

Mare Nostrum

Arubastraat 2

Alkmaar

072 -  56 22 100

info@wcmn.nl

Openingstijden Mare Nostrum

Maandag t/m vrijdag :

08.00 / 23.00 uur

 

Zaterdag en zondag

Alleen bij reserveringen geopend

(c) Bewonersonderneming Mare Nostrum/Vormgeving Studio Petit

Wat doen de gebiedsconsulenten?